Företagsägare: Hans Berggren

Hans Berggren Bil skapades år 2003 av Hans Berggren som har varit i bilbranchen sedan 1968.